Om Ditte

Jeg ønsker for dig, at du får brudt med de ting i dit liv, som ikke længere tjener dig, så du bevæger dig mod et liv med mere nærvær, glæde, mening, overskud, selvkærlighed og et godt selvværd.

At leve i nuet

Hvorfor er det så vigtigt at have nærvær og leve i nuet, tænker du måske?

Fordi jeg ved, at når du ofrer din tilstedeværelse i nuet, giver du afkald på din personlige lykke. 

Kender du de tanker der fortæller dig, at “når bare jeg når derhen… SÅ bliver det markant bedre”?

Vi kan så let komme til at forvente, at fremtiden skal bringe os noget særligt. At lykken kommer, “Når bare lige x/y/z..”

Men vores forventninger bliver sjældent indfriet, og det kan efterlade os triste og modløse.

Hvis vi mister kontakten til nuet og kontakten til os selv i hamsterhjulets høje tempo, kan vi i værste tilfælde ende med at opleve smerte, stress, pres og en følelse af mangel på mening.

Min baggrund for at hjælpe dig til et liv med nærvær

Formelt er jeg uddannet cand.psych (psykolog) fra Aarhus Universitet.

Som psykolog har jeg et stærkt fagligt fundament, som jeg arbejder ud fra. Jeg har en dybdegående viden om menneskers psykologi, og hvad der skal til, for at vi trives og er mentalt sunde. I min tilgang til dig arbejder jeg ud fra metoder inden for mindfulness, kognitiv adfærdsterapi samt narrativ terapi.

Jeg er også uddannet personlig træner og har tidligere haft selvstændig virksomhed inden for dette fag. Yderligere er jeg uddannet danseinstruktør, certificeret i at undervise i 15 forskellige holdkoncepter inden for fitness og har mere end 1000 timers personlig træning og holdundervisning i bagagen.

Privat 

Jeg er gift med Kim, og sammen har vi 2 drenge, Lui og Valde. Sidste år flyttede vi til en lille by uden for Herning hvor jeg er vokset op.

Jeg har selv gået vejen

Jeg ønsker for dig, at du får brudt med de ting i dit liv, som ikke længere tjener dig, så du bevæger dig mod et liv med mere overskud, glæde, nærvær, mening og tid til det, som er vigtigt for dig. 

Et liv som afspejler, at du lever fra hjertet og tør at gå den vej, som føles sand for dig.

Hvis du tør at kigge indad og arbejde med dit nærvær, så vil jeg love dig, at du vil se de positive effekter sprede sig som ringe i vandet og farve alle dele af dit liv.

Det ved jeg, fordi forskningen viser, at det har en kæmpe positiv betydning at træne sin evne til at være mindful (bevidst nærværende).

Men jeg ved det også, fordi jeg selv har gået vejen. Min største og vigtigste lektion i, hvilke positive effekter der er ved at træne mindfulness og blive mere bevidst nærværende med sig selv, fik jeg tilbage i 2014.

Her oplevede jeg, hvordan tæppet blev revet væk under mig, som følge af, at jeg alt for længe havde levet et ikke-nærværende liv i overhalingsbanen med stress og alvorlige søvnproblemer som fast følgesvend. Jeg følte mig ulykkelig og forvirret, og følte, at jeg havde mistet kontaktet til mig selv.

Min transformation startede med mindfulness

Da jeg begyndte at integrere mindfulness i mit liv, startede min transformation, og i dag har jeg bevidst skabt en helt ny retning for mit liv. Mit fundament for det liv, jeg lever i dag, bygger på det jeg kalder VÆREdygtige vaner.

At kunne bruge både min faglige viden og mine personlige erfaringer til at hjælpe andre med at opnå deres potentiale for at leve et nærværende, VÆREdygtigt, selvkærligt og meningsfuldt liv er derfor det ønske, der brænder stærkest i mit hjerte.

Mit arbejde som psykolog bærer præg af, at jeg vægter en kærlig og ærlig tilgang. Derfor tør jeg også at sætte mig selv i spil, fordi det er min overbevisning, at det vil være gavnligt for os alle at turde være i verden på en mere ægte måde, hvor vi kan spejle os i hinandens erfaringer, sårbarheder og sejre.

Få Lykkenøglerne for 0,- kr

Hent mini-kurset med de 3 Lykkenøgler lige nu for 0,- kr. og lær hvordan du åbner døren til mere lykke og glæde i nuet, så du ikke længere skal vente (måske forgæves) på den fremtidige lykke.

Ja tak – jeg vil gerne have nøglerne