Skip to main content

Guide til de 64 gates i Human Design på dansk 

 

Har du nogensinde undret dig over, hvad de farvede og halve streger, der “stikker ud” fra energicentrene i dit Human Design chart, egentlig betyder?

Disse streger kaldes gates, og de er en af nøglerne til at forstå din unikke energi og livsformål i Human Designsystemet. Du kan se dine gates som portene til dit energetiske selv. 

I denne blog vil vi udforske, hvad gates er, hvordan de fungerer, og hvordan de påvirker vores liv.

Jeg vil også tage dig med på en rejse gennem de 64 gates for at give dig en dybere forståelse af, hvordan de påvirker din personlighed og livsstil.

 

Gates: Portene til Energicentre

Gates, også kaldet porte på dansk, er de farvede og halve streger, der forbinder energicentrene i din Human Design-graf. Der er i alt 64 gates i Human Design, og hver af dem repræsenterer en unik energikvalitet eller karaktertræk.

Du kan tænke på gates som porte, der åbner og lukker for energistrømmen mellem energicentrene. Når en gate aktiveres, får den farve og bliver en defineret gate, hvilket betyder, at dens energi er konstant til stede i din aura.

Channels: Forbindelsesveje mellem energicentre

Channels opstår, når begge gates i en linje mellem to energicentre er farvede. Disse kanaler fungerer som elektriske ledninger, der forbinder to energicentre og bærer energien af de specifikke gates.

Channels er ansvarlige for at få energien til at flyde frit mellem energicentrene og skaber en dybere forbindelse mellem de karakteristika, der er repræsenteret af de involverede gates.

Se forskellen på en gate og en channel herunder: 

human design gates guide

De 64 gates i Human Design repræsenterer 64 potentielle energimønstre 

 

I Human Design refererer “gates” til de 64 potentielle energimønstre eller temaer, der er forbundet med de forskellige centre i dit Human Design chart. Disse gates repræsenterer de måder, hvorpå energi kan udtrykkes og opleves i dit liv.

Hver gate har sine unikke egenskaber og påvirkninger på din personlighed, adfærd og livsoplevelser. Gates er grundlæggende byggesten i dit Human Design chart og er en del af det, der gør dig til den unikke person, du er.

 

Bevidste og Ubevidste Gates

Gates kan optræde i både den bevidste og den ubevidste del af dit Human Design chart. De sorte gates repræsenterer de bevidste træk og karakteristika, som du måske genkender i dig selv. Disse er sjælens aspekter og er også træk, du har haft i tidligere liv.

De lilla gates, derimod, blev indprentet 88 dage før din fødsel baseret på planeternes placering. De repræsenterer træk, som du måske ikke er bevidst om i dig selv og er knyttet til din fysiske krop i dette liv.

Herunder ser du forskellen på bevidste og ubevidste gates og hvordan du ser hvilke du har i dit design:

 

Skygge- og lyssider af gates

 

En gate kan både have en skyggeside og en lysside. Når vi ikke er bevidste om en gate, udlever vi ofte dens energi som skyggesiden. At arbejde med både skygge- og lyssiderne af dine gates er afgørende for personlig udvikling. Skygge- og lyssider eksisterer ikke uden hinanden, og når du integrerer begge sider, kan du opnå en dybere forståelse af dig selv og dine evner.

 
 
 

Her er nogle nøglepunkter om, hvordan viden om dine gates kan bruges:

 

  1. Energetiske temaer: Hver gate repræsenterer et specifikt energitema eller karaktertræk. Dette tema kan manifestere sig i dit liv på forskellige måder afhængigt af, hvordan dit design i øvrigt ser ud. 
  2. Indflydelse på personlighed: Gates påvirker din personlighed og adfærd. De kan beskrive, hvordan du naturligvis reagerer på forskellige situationer, hvordan du kommunikerer, og hvad der driver dine beslutninger.
  3. Centerforbindelser: Gates er knyttet til forskellige centre i dit Human Design chart. Disse forbindelser skaber et unikt energimønster, der giver dig din individuelle “energetiske fingeraftryk”.
  4. Livsvejledning: Ved at forstå de gates, der er aktive i dit Human Design chart, kan du få indsigt i, hvordan du bedst kan trives i dit liv. Dette kan hjælpe dig med at træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med din sande natur.
  5. Kommunikation og samspil: Gates kan også påvirke din måde at kommunikere og interagere med andre på. Ved at forstå dine og andres gates kan du forbedre dine relationer og samspil.

I det store billede er gates i Human Design et redskab til at forstå dig selv bedre, optimere dit potentiale og leve i overensstemmelse med din sande natur.

Ved at udforske dine gates kan du opdage, hvordan du bedst kan navigere i livet og skabe en meningsfuld og autentisk tilværelse.

 

Sådan ser du hvilke gates du har i dit Human Design  

 

Inden du skal have gennemgangen af de 64 gates i Human Design på dansk, så vil jeg anbefale dig, at finde dit eget design frem.

Kender du det ikke i forvejen, skal du slå det op på denne gratis side. www.myhumandesign.com.

Du skal bruge din fødselsdato, dit præcise fødselstidspunkt og fødselssted. 

Når du har slået dit chart op, vil du blandt andet få informationer om din energitype, dine energicentre, dine gates, channels og meget mere. 

Ud af de 64 forskellige gates vil du have et mindre antal aktiverede gates i dit design (maksimalt 26 aktiverede). Du kan se dine gates listet ned i både højre og venstre side af designet (se billede længere oppe).

Du kan også se dem ved at lede efter de halve farvede streger, der stikker ud fra energicentrene og som hvert har et gate nummer. 

 

Oversigt over de 64 gates i Human Design på dansk. 

 

Gate 1: kreativ selvudtrykkelse

Gate 1 handler om kreativ selvudtrykkelse. Man har en indre drivkraft og et dybt ønske om at udtrykke sig på en unik og kreativ måde. Mennesker med denne gate søger at leve deres kreative natur og udstråle deres ægte individualitet. De fungerer ofte som en leder ved at være et eksempel for andre og er her for at dyrke deres egen kreativitet i deres eget rum.

 

Gate 2 – At gøre ideer til virkelighed med din vision.

Gate 2 beskriver evnen til at omsætte ideer til virkelighed og guide andre med intuitiv viden. Mennesker med denne gate er dygtige til at føre visioner ud i livet og hjælpe andre med at opnå deres fulde potentiale.

 

Gate 3 – En helende energi / at skabe orden.

Gate 3 har funktionen at transcendere forvirring og skabe orden, hvilket muliggør oprettelsen af noget nyt og levedygtigt i verden. Når andre træder ind i auraen af en person med Gate 3, har det potentialet til at ændre dem, selv uden at personen gør noget særligt.

 

Gate 4 – At finde det logiske svar for at undgå kaos.

Gate 4 repræsenterer en energi, der værdsætter logik og søger logiske svar for at undgå kaos. Mennesker med denne gate kan have en frygt for, at livet altid vil være kaotisk, og derfor forsøger de at finde metoder og logiske svar for at “få styr på det.” De trives bedst i ordnede og velstrukturerede miljøer.

 

Gate 5 – Rytme og flow.

Gate 5 handler om daglige rytmer og rutiner, der er vigtige for ens trivsel. Personer med denne gate trives bedst under forudsigelige og trygge rammer og har ofte specielle “ritualer,” der hjælper dem gennem dagen og sikrer deres velbefindende.

 

Gate 6 – At skabe intimitet.

Gate 6 beskriver en evne til at opbygge intime relationer med andre. Denne gate åbner eller lukker for intimitet og bestemmer, hvem man er villig til at være tæt på. På skyggesiden kan der være frygt for intimitet, der kræver at man arbejder med denne frygt for at opnå dybere forbindelser.

 

Gate 7 – Hærlederen.

Gate 7 repræsenterer lederskab og en impuls til at lede. Mennesker med denne gate har evnen til at se retningen for individuelle eller kollektive handlinger og hvordan man kan korrigere retningen mod noget bedre. De kan inspirere og lede andre mod positive forandringer.

 

Gate 8 – Markedsfører-energien.

Gate 8 beskriver en evne til at lede andres opmærksomhed mod det, man ønsker at kommunikere. Når opmærksomheden er fanget, kan mennesker med denne gate inspirere og lede ved at være eksemplet eller ved at promovere andre.

 

Gate 9 – At se detaljer og fokusere.

Gate 9 beskriver en stærk evne til at perfektionere ting og se, hvordan de kan forbedres ved at fokusere på detaljerne. Dette er en energi, der kan være meget fokuseret, men på skyggesiden kan den også føles flyvsk uden specifikt fokus.

 

Gate 10 – Kærlighed til livet.

Gate 10 er centreret omkring kærlighed til sig selv og til livet som helhed. Mennesker med denne gate har en kærlighedsenergi, der kan inspirere andre til at leve autentisk med selvaccept og selvkærlighed.

 

Gate 11 – Ideer som vandfald.

Gate 11 beskriver en person, der er fyldt med mange ideer. Denne gate repræsenterer abstrakt tænkning og sansninger, der organiseres som ideer. Mennesker med denne gate kan opleve en konstant strøm af mentale ideer, men det kan også føles som et mentalt pres, især hvis de forsøger at handle på alle deres ideer. Det er vigtigt at huske, at man ikke nødvendigvis behøver at følge op på alle ideer.

 

Gate 12 – At tale fra hjertet på en individuel måde.

Gate 12 handler om at udtrykke sig kreativt og individuelt. Mennesker med denne gate har en særlig evne til at tale fra hjertet og kan skabe transformation og inspiration for andre gennem deres kreative og autentiske kommunikation. De tryllebinder andre med måden de siger ting på. 

 

Gate 13: at være åben og en god lytter

Gate 13 indeholder en styrke til at være åben og en god lytter. Det er en egenskab, der gør folk let tillidsfulde omkring dig, hvilket får dem til at åbne op og dele ofte dybe hemmeligheder. Du udstråler en aura af tillid, der gør folk trygge ved at dele deres tanker og følelser med dig. Desuden har du evnen til at trække vigtige læringselementer ud af de mange historier, du lytter til, og dele disse indsigter med andre, så de også kan drage fordel af dem.

 

Gate 14 – Succes.

Gate 14 er en energi, der giver motivation til at stræbe efter større succes og bevæge sig opad i livet. Mennesker med denne gate føler sig empowered af succes og søger at hjælpe andre med at opnå succes.

 

Gate 15 – Flow i livet.

Gate 15 repræsenterer kærlighed for menneskeheden og mangfoldigheden i mennesker. Mennesker med denne gate nærer en dyb kærlighed til livet og accepterer alle dets ekstremer. Deres tiltrækkende aura inspirerer andre til at finde det unikke flow i livet. De har brug for muligheden for kunne mærke ind i, hvad de har lyst til og trives derfor ikke under alt for strukturerede rammer. 

 

Gate 16 – At have talent.

Gate 16 repræsenterer evnen til at have særlige talenter og færdigheder, som man er her for at opdage og dedikere sig til. Mennesker med denne gate skal stå stærkt i deres talent og turde dele det med andre.

 

Gate 17 – Underbygning af synspunkter.

Gate 17 handler om at danne meninger og finde optimale løsninger, der gavner alle parter. Mennesker med denne gate er gode til at skabe mentale koncepter og finde måder at løse problemer på, der fører til en “win-win” situation for alle involverede parter. De arbejder på at etablere en solid og afbalanceret grundlag for deres synspunkter. De er gode til at underbygge deres synspunkter med argumenter. 

 

Gate 18 – Frygt for autoriteter / korrektion.

Gate 18 er forbundet med en frygt for autoriteter. På skyggesiden kan det skabe en frygt for at intet vil blive perfekt. På lyssiden er de her for at træde ind i rollen som autoritet i ens eget liv og hjælpe andre med det. Gate 18 nyder at opdage, italesætte og udfordre, hvad der har brug for korrektion i forhold til sundhed og balance.

 

Gate 19 – En evne til at mærke menneskers behov.

Gate 19 er forbundet med sensitivitet over for menneskers behov, både følelsesmæssige og materielle. Personer med denne gate ønsker at sikre, at andre trives og har det, de har brug for.

 

Gate 20 – Den sprudlende sandhedsfortæller.

Gate 20 handler om at kommunikere fra nuet uden filter. Mennesker med denne gate udtrykker sig autentisk og ærligt og kan også sige vanskelige ting på en måde, der kommer fra et højt bevidst og kærligt sted. De skal kommunikere uden filter og sige det, der falder dem ind i nuet. 

 

Gate 21 – At kontrollere ressourcer + materiel velstand.

Energi fra gate 21 handler om ressourcer og håndtering af vores behov for dem. Personer med denne gate søger naturligt kontrol og lederroller og ønsker at have selvbestemmelse over deres område. De har behov for at være i kontrol over ressourcer og materiel velstand for at føle sig trygge og opfyldte.

 

Gate 22: udstråling / en måde at bære sig selv på

Gate 22 beskriver en udstråling og måden man bærer sig selv. Energien handler om at have en unik magnetisk karisma, der træder i kraft, når man er i det rette humør. Du bærer denne specielle udstråling, som andre naturligt tiltrækkes af. Den udstråler en form for ynde og værdighed, der skinner udadtil og fanger opmærksomheden.

 

Gate 23 – At være skarp til at kommunikere.

Gate 23 beskriver styrken i at kunne kommunikere ens tanker, ideer og indsigter på en skarp og forståelig måde. Mennesker med denne gate er dygtige til at formidle komplekse koncepter.

 

Gate 24 – At grave sig frem til den rationelle sandhed.

Gate 24 handler om at søge visdom og rationalisere information. Mennesker med denne gate er drevet af et ønske om at finde sandheden, svaret eller løsningen på de spørgsmål, der optager deres sind. De kan have en utålmodig energi og en tendens til at gentage tankerne i hovedet igen og igen for at nå frem til et rationelt resultat.

 

Gate 25 – Et barns klogskab / åbensindet.

Gate 25 bringer en åbensindet tilgang til livet og lever med nysgerrighed og åbenhed. Denne åbenhed bringer kærlighed ud i verden uden diskrimination og fordomme. Mennesker med denne gate har evnen til at udstråle ubetinget kærlighed og accept.

 

Gate 26 – At sige det rigtige og influere med dine ord.

Gate 26 beskriver energien af en salgsperson, der er dygtig til at sælge ideer. Dette kan ske enten fra en høj energi og integritet eller fra en lav energi med manipulerende taktikker for at opnå fordele for sig selv. På lyssiden kan denne gate influere andre med sine ord og overbevise dem positivt, mens på skyggesiden kan det føre til fordrejning af sandheden. Det er vigtigt at finde en sund balance mellem arbejde og hvile i livet.

 

Gate 27 – Mavefornemmelse for at tage sig af andre.

Gate 27 handler om næring, både af andre og af sig selv. Denne energi indeholder en omsorgsfuld natur og en lyst til at tage sig af andre. Det er vigtigt at give til sig selv først for ikke at overbruge de dyrebare ressourcer.

 

Gate 28 – Frygt for at løbe tør for tid / tema omkring tid.

Gate 28 handler om frygten for at løbe tør for tid i livet og bekymringen for, at livet vil ende, før man har fundet sin mening. På lyssiden giver denne gate stærk intuition og en følelse af timing, der hjælper med at undgå følelsen af at være bagud eller at misse muligheder.

 

Gate 29 – Samarbejde og fællesskaber / at sige “ja.”

Gate 29 repræsenterer en kærlighed til at være sammen med mennesker og deltage i relationer og fællesskaber. Denne energi henter styrke ved at engagere sig og forpligte sin energi til nye oplevelser, men det er vigtigt at undgå at overcommitte sig til for mange ting og lytte til ens autoritet. Tendensen til at sige “ja” til nærmest alt, kan være lidt stor med denne gate. 

 

Gate 30 – At føle livet dybt.

Gate 30 symboliserer en unik evne til at føle dybt og mærke følelser intenst. Mennesker med denne gate har en gave for at fordybe sig i deres følelser og kan også hjælpe andre med at føle dybere og omfavne livet med alle dets følelsesmæssige aspekter. Det er vigtigt for dem at overgive sig til deres følelser og acceptere det, der er.

 

 

Gate 31 – Den indflydelsesrige energi.

Gate 31 repræsenterer en naturlig leder og en person, der har en betydelig indflydelse på andre. Der er også en influencer-vibe knyttet til denne gate, og dens potentiale til at påvirke andre kræver anerkendelse og tilslutning fra andre.

 

Gate 32 – Frygt for fiasko.

Gate 32 repræsenterer frygten for fiasko. På skyggesiden kan der være en underliggende frygt for at fejle. På lyssiden er bevidstheden gennem Gate 32 konstant i gang med at evaluere, hvad der kan transformeres og forbedres. Denne gate giver evnen til at se, hvad der vil virke og hvordan noget kan forbedres, hvilket gør en i stand til at forfølge succes.

 

Gate 33 – Storyteller.

Gate 33 handler om at tage tid til at reflektere over oplevelser og læringer, for derefter at dele dem som historier med andre. Mennesker med denne gate er gode til at formidle deres erfaringer og læringer gennem storytelling.

 

Gate 34 – Karismatisk og magnetisk.

Gate 34 er en kraftfuld energi, der har potentiale til at virke tiltrækkende og magnetisk på andre. Denne energi styrker ens evne til at udtrykke sin unikke charme og tiltrækning i verden.

 

Gate 35 – Del ud af dine erfaringer med begejstring.

Gate 35 samler nye oplevelser og læringer og deler dem med andre med begejstring. Mennesker med denne gate kommunikerer om deres personlige erfaringer og lærer hurtigt af dem, hvilket giver dem mulighed for at inspirere og hjælpe andre med deres visdom.

 

Gate 36 – At Løse Følelsesmæssige Udfordringer.

Gate 36 handler om at møde udfordringer og skabe forandring gennem følelsesmæssige “kriser.” Med tiden opnår man en større forståelse for ens egne følelser. Når man har overvundet ens personlige følelsesmæssige udfordringer, kan man hjælpe andre med at navigere gennem lignende situationer og tilbyde emotionel støtte og vejledning.

 

Gate 37 – Kærlighed til Fællesskabet.

I gate 37 findes et dybt ønske om forbundethed med familie, samfund og venskaber. Mennesker med denne gate besidder en varm, venlig og nærende natur. De længes efter at være en del af et fællesskab og stræber efter at skabe harmoni og sammenhørighed i deres relationer.

 

Gate 38 – Fighter-gen og at modstå modgang.

Gate 38 repræsenterer en stærk kapacitet til at klare modgang og finde mening med livet. Det er en energi, der hjælper med at identificere formålet og klarer de udfordringer, der opstår på vejen.

 

Gate 39 – At “provokere” fra et højt bevidst sted.

Gate 39 er knyttet til evnen til at provokere med bevidsthed for at mobilisere forandring. Det er en gave at kunne provokere andre med bevidsthed, holdninger eller handlinger.

 

Gate 40 – Soulfamily.

Gate 40 er centreret omkring temaet mennesker og relationer. Mennesker med denne gate ønsker at give til andre og være meningsfulde for mennesker omkring dem. På skyggesiden kan de føle sig alene og mangle det dybe fællesskab, de længes efter.

 

Gate 41 – Stort behov for at udtrykke dig kreativt.

Gate 41 repræsenterer en kreativ energi og et stort behov for at udtrykke sig kreativt. Det kommer til udtryk gennem ønsket om at realisere kreative drømme og fantasier.

 

Gate 42 – Analyseevne.

Gate 42 repræsenterer en stærk analytisk evne og evnen til at lægge en plan, der sikrer maksimal udvikling og vækst. Personer med denne gate bruger deres tidligere erfaringer til at lægge fundamentet for fremtidens fremskridt.

 

Gate 43 – Indsigt, bevidsthed og “at vide” ting.

Gate 43 repræsenterer intuitive visdom og det indre øre. Mennesker med denne gate er gode til at lytte til deres egen indre stemme og lade sig guide af den. De har en form for “indre viden,” selvom det ikke nødvendigvis kan forklares med fakta. 

 

Gate 44 – Frygt for at fortidens mønstre gentager sig.

Gate 44 handler om frygten for, at fortidens mønstre gentager sig. På lyssiden er det en trendsætterenergi med en intuitiv evne til at mærke, hvor der er behov for forandring for at ændre uhensigtsmæssige mønstre og opnå nye resultater.

 

Gate 45 – En guidende stemme.

Gate 45 repræsenterer en ledende og guidende energi. Mennesker med denne gate har en naturlig evne til at fungere som guider og ledere og kan påtage sig en form for mentorrolle i forskellige områder.

 

Gate 46 – Kærlighed til den fysiske krop.

Gate 46 repræsenterer energien for det fysiske selv og et drive til at opretholde sundhed i kroppen. Det inkluderer også nydelse af fysisk sensation, herunder berøring. Mennesker er her for at udvikle og have en naturlig kærlighed til deres krop og kan hjælpe andre med at udvikle en lignende kropskærlighed.

 

Gate 47 – Afsløringer kommer til dig.

Gate 47 repræsenterer en energi, hvor afsløringer og indsigter kommer til en person lidt ad gangen, som om et tæppe løftes. Mennesker med denne gate modtager brudstykker af information, der med tiden hjælper med at danne det store billede. 

 

Gate 48 – Frygt for utilstrækkelighed / gate for stor dybde.

Gate 48 er knyttet til frygten for utilstrækkelighed. På lyssiden besidder den stor dybde og en evne til at gå dybt ind i ens liv, relationer og arbejde. Det er drevet af en naturlig nysgerrighed, der resulterer i en analyse af alt, hvad man kommer i berøring med på et dybt niveau.

 

Gate 49 – Gaten for altruisme og høje idealer/principper.

Gate 49 repræsenterer altruisme og en høj standard for værdier, idealer og principper. Personer med denne gate lever deres liv ud fra et sæt værdie. De er optaget af at forbedre livet for både sig selv og andre. De har en klar indre følelse af, hvad der er rigtigt, ikke kun for dem selv, men også for andre.

 

Gate 50 – Frygt for ansvar.

Gate 50 er knyttet til frygten for ansvar og bekymringen for ikke at kunne leve op til det. På lyssiden handler det om at være en beskytter for ens stamme og hjælpe med at guide gruppen for at sikre, at den trives. Mennesker med denne gate er ofte gode til at se dybt ind i andre og opdage deres højeste potentiale.

 

Gate 51 – At have stor påvirkning.

Gate 51 repræsenterer en konkurrerende energi og evnen til at gøre chokerende ting, enten gennem ord eller handlinger. I dette tilfælde er “chok” positivt ment, da det kan skabe radikal forandring og ofte er forbundet med igangsættende og potentiel livsændrende oplevelser.

 

Gate 52 – At sidde stille og koncentrere dig.

Gate 52 beskriver potentialet til at fokusere og koncentrere energien. På den skyggefulde side kan det føles rastløst, men ved at vente i stilhed kan klarhed opnås om, hvor fokus skal rettes.

 

Gate 53 – Stort energi og drive for at starte ting.

Gate 53 er energien bag at starte nye projekter og bevægelser. Denne gate giver en konstant impuls til at begynde nye ting og skabe udvikling, selvom personen ikke nødvendigvis er den, der afslutter dem. En starterenergi. 

 

Gate 54 – Gaten for ambitioner og stort drive.

Gate 54 symboliserer store ambitioner og et stort drive. Mennesker med denne gate er drevet af ønsket om succes og selvstændighed. De er motiverede til at bevæge sig fremad og opad i livet.

 

Gate 55 – At mærke og føle livet fuldt ud.

Gate 55 beskriver en dyb emotionel oplevelse, hvor følelser kan variere fra ekstrem høj til lav. Mennesker med denne gate lever livet fuldt ud med alle dets følelsesmæssige nuancer. Man ønsker at “have det hele med” i livet og kan frygte middelmådighed. 

 

Gate 56 – Dele ens subjektive sandhed.

Gate 56 handler om at bruge personlige oplevelser som en form for storytelling. Mennesker med denne gate kommunikerer om deres egen subjektive sandhed og oplevelser, hvilket giver dem en naturlig evne til at udtrykke sig gennem historier.

 

Gate 57 – Frygt for fremtiden / intuitiv indsigt i nuet.

Gate 57 repræsenterer frygten for fremtiden. På lyssiden giver det en stærk intuitiv indsigt og en dyb indre viden, der kan sammenlignes med psykiske evner. Denne gate giver adgang til intuitiv viden, der strækker sig ud over den fysiske verden.

 

Gate 58 – Stræben mod en bedre version af noget + glæde i livet.

Gate 58 symboliserer en dyb stræben efter forbedring og perfektion. Personer med denne gate har en iboende drivkraft til at forbedre ting i livet og skabe høj kvalitet. Der ligger også en god energi i denne gate og en appetit på livet (og på at gøre livet bedre). 

 

Gate 59 – At skabe relationer / mavefornemmelse for at mærke mennesker.

Gate 59 er knyttet til seksuel binding og skabelsen af nyt liv. Det kaldes også “aura breaker,” da det bryder igennem barrierer for at skabe intimitet og samarbejde om at skabe noget nyt, hvad enten det er et barn, en forretning eller et projekt. Mennesker med denne gate skaber dybe og ægte relationer.

 

Gate 60 – Intolerance overfor forhindringer.

Gate 60 repræsenterer en iboende evne til at modstå forhindringer og presse sig selv fremad. Den skaber det nødvendige pres for at drive energi mod mutation og transformation.

 

Gate 61 – Mystik og indre viden.

Gate 61 repræsenterer en energi, der presser på for at vide og forstå. Dette er ikke en viden baseret på logik, men en dybere, filosofisk viden om livets store spørgsmål og det store billede. Mennesker med denne gate kan have en iboende trang til at søge svar på de “hvorfor” i livet og stræber efter at kende svarene på dybtgående spørgsmål.

 

Gate 62 – Mental logik og formidling af fakta.

Gate 62 er optaget af detaljer og organisering. Mennesker med denne gate har en stærk evne til at forstå logik og formidle fakta på en klar og struktureret måde.

 

Gate 63 – At være i tvivl og søge efter svar.

Gate 63 repræsenterer en tvivlende energi, der presser på for at søge svar på tingene. Mennesker med denne gate stiller ofte logiske spørgsmål og iværksætter analyser for at opnå forståelse. 

 

Gate 64 – At søge klarhed.

Gate 64 handler om at søge klarhed og forståelse. Mennesker med denne gate ønsker at finde mening i livet og få klarhed omkring de spørgsmål, der optager dem. Det er vigtigt at opøve tillid til processen med at lade forvirring løse sig selv i sin egen timing. Aha-indsigter kommer ofte, når man mindst forventer det.

 

I dette blogindlæg har du fået gennemgået de gates i Human Design på dansk. Det har forhåbentligt givet dig større forståelse for, hvad gates er, og hvad de enkelte gates i dit design handler om.

 

 

Lær at læse dit og andres designs 

Du har nu fået en introducerende gennemgang af de 64 gates i Human Design på dansk. 

Ønsker du at kunne forstå og anvende Human Design?

Så vil den 14-ugers online Human Design uddannelse være noget for dig. Her vil du blive sat grundigt ind i Human Design systemet. Du vil lære, hvad de forskellige elementer betyder, så du kan læse dit og andres charts. Og du vil selvfølgelig lære den dybdegående viden om de 64 gates sammen alle de øvrige fundamentale elementer i Human Design. 

Læs om Human Design reader uddannelsen her. 

human design reader uddannelse

 

For dig, der ønsker at dykke dybere ned i dit design

Ønsker du en læsning af dit unikke design og få forklaret alle elementerne og hvordan de hænger sammen som en helhed og definerer dig?

Så vil det give mening, at bestille i en Human Design reading som det næste skrift. Her vil jeg komme dybdegående omkring dit unikke Human Design chart. Du kan se de forskellige reading her og booke en reading, som du vil modtage inden for 7 dage.

 

Du kan også læse mere om de 36 channels i blogindlægget herunder og for forståelse for, hvordan dine gates skaber energikanaler i dit design. 

En guide til de 36 channels i Human Design

 

Leave a Reply