Skip to main content

Jeg får ofte spørgsmål: “jeg er i tvivl om hvad mit præcise fødselstidspunkt er. Er dette et problem i forhold til at få lavet Human Design”?

Det vil jeg svare på i dette blogindlæg. 

Human Design beregnes ud fra tre oplysninger:

  • fødselsdag
  • det præcise fødselstidspunkt
  • den by man er født i (dette er blot for at få den korrekte tidszone)

 

Det vil sige, at som udgangspunkt skal man kende sit præcise fødsels tidspunkt for at kunne få et præcist udregnet Human Design chart. 

Chartet udregnes på www.myhumandesign.com hvor man taster sine oplysninger i og derefter får sit design ud. 

 

Hvilken betydning spiller fødselstidspunktet og hvor vigtigt er det at kende?

Dit unikke design er vigtigt, når du vil kende dit design. Algoritmen som udregner dit human design chart bruger fødselstidspunktet til at bestemme, hvordan dit design ser ud. 

Det vil sige, at hvis vi tager en tilfældig fødselsdag som eksempel, fx. den 15. januar 1982 og taster ind, så vil vi designet/chartet der udregnes se forskelligt ud afhængig af hvad tid på dagen man er født. 

Det betyder eksempelvis, at hvis man er født kl. 10.00 den 15/1/1982 så er man måske generator i energitype og er man i stedet født kl. 14.17 kan det være, at man nu er en projektor i energitype. 

Det er ikke kun energitypen der skifter i løbet af dagen, men potentielt alle de delelementer ens chart består af. 

Derfor kan man heller ikke udregne et design (eller lave en reading af et design) uden at have enten det præcise fødselstidspunkt, eller som minimum en cirka ide om hvad tid man er født. 

 

På borger.dk kan du anmode om at få oplysninger om dit fødselstidspunkt. Der skal dog forventes lidt ventetid. 

 

Situationer hvor man ikke behøver at kende det præcise fødselstidspunkt. 

Nogle gange kan det være, at man har en cirka ide om et tidsinterval man er født inden for. Nogle ved fx. at de er født et sted mellem kl. 15.00-17.00 (måske for det er det, de selv eller andre kan huske). 

Andre har kun en dato men ingen ide om hvornår på dagen.

Har du ingen ide om, hvad tid på dagen du ca. er født (et interval på nogle timer), så vil det ikke være muligt, at få udregnet dit Human Design. I den situation er du nødt til at fremskaffe et tidspunkt, hvis du vil kende dit Human Design. 

 

Nogle gange er der nogle intervaller på nogle timer, hvor der ikke sker ændringer, og så vil man godt kunne nøjes med at bruge et ca. tidspunkt til at slå sit design op på.

Det vil dog altid kræve, at man tester nogle forskellige tidspunkter omkring det formodede fødselstidspunkt for at se, om der sker skift i designet. 

Du kan selv taste nogle forskellige tidspunkter ind og først se efter, om det giver ændringer i energitypen. Gør det det, så skal du på anden vis skaffe et præcist fødselstidspunkt. 

 

Er du interesseret i at bestille en reading men har kun en ca. ide om fødselstidspunkt, så kan du kontakte mig og lade mig teste, om det vil være muligt at lave en reading. 

For at jeg kan lave en vurdering af, om jeg kan udregne et præcist design for dig, så kræver det, at du har et tidsinterval på maksimalt 3 timer at gå efter. 

Vil du have mig til at teste det for dig, for at kunne vurdere, om jeg kan lave en reading til dig, så send mig en mail på kontakt@dittehvid.dk og giv mig de oplysninger jeg skal bruge (fødselsdag, tidsinterval og den by du er født i). Så vender jeg tilbage til dig og lader dig vide, hvad jeg har fundet ud af.

 

Læs indlægget her, hvis du er i tvivl om hvordan man finder sit Human Design

Læs mere om de forskellige human design readings her

Leave a Reply