Skip to main content

Human Design er et stort system kanaliseret af Ra Uru Hu i 1984. Det er et system der består af 4 andre systemter: astrologi, chakrasystemet, Kaballah og Iching.

Personligt oplever jeg Human Design som værende en meget præcist system, til at beskrive hvem vi er. Human Design kan forstås som en energetisk kort. Et kort over hvordan vores energi fungerer her i verden, hvordan vi er tilstede her i verden, og hvilke styrker vi har.

Se min video på youtube, hvor jeg fortæller om Human Design.

 

Human Design beregnes ud fra 3 oplysninger:

  • din fødselsdag
  • dit præcise fødselstidspunkt
  • den by du er født i.

Du kan forstå det sådan, at der det tidspunkt du blev født, blev sat et ”energetisk fingeraftryk”, som er den energi du har med.

 

Vi er alle unikke, og det er vores styrke

Human design kaldes også for ”the science of differentiation”. For ifølge Human Design er vi hver især helt unikke ned til den mindste detalje. Human Design giver indblik i, hvordan vi hver især er ”designet”. En Human Design læsning hjælper os til at adskille os fra de forestillinger vi har om, hvem vi tror vi skal være, for at være okay eller ”rigtige”.

I løbet af vores opvækst bliver vi påvirket meget af vores miljø og det kan betyde, at vi bliver præget i forhold til hvordan vi ”tror at vi skal være”.

Human Design giver forståelse for vores forskelligheder, og ved at kende sit design bliver det lettere at omfavne den man er og turde at skille sig af med gamle overbevisninger som ikke gavner en.

 

Eksempel:

En kvinde får i sin Human Design læsning fortalt at hun er meget følsom. Det kan jeg se, når jeg kigger på hvordan energicentret der repræsenterer følelser ser ud i hendes design. Jeg forklarer hende hvordan hendes følelser kører meget i bølger, som hun ikke har kontrol over. For hende er det naturligt at hun over en periode på et par uger oplever at hun ”rider” på en opadgående følelsebølge, hvor hun har det godt. Og så vil hun opleve et større dyk i bølgen og i følelserne inden mønstret starter forfra.

Dette mønster genkender hun utrolig godt, når jeg beskriver det. Men det giver hende en oplevelse af, ”at så er det jo ikke forkert” at det er sådan. Det giver hende større accept og forståelse for sig selv og egne reaktionsmønstre.

 

Human Design lærer dig om din energi

Human Design handler rigtig meget om energi, og hvordan din energi fungerer her i verden. Dit Human Design chart er et indre landkort over, hvordan din energi fungerer, og hvordan du er til her på jorden. Det handler om hvordan du bruger din energi optimalt, hvordan du passer på din energi, og hvordan andre ser og interagerer med din energi.

Herunder ser du et eksempel på hvordan et Human Design chart kunne se ud

Derfor skal vi droppe at sammenligne os med hinanden

Når vi ikke har bevidsthed på hvordan vores energi fungerer for lige præcis os, så kan vi meget let komme til at føle os forkerte eller utilstrækkelige, hvis vi sammenligner os med andre, hvis energi er helt anderledes end vores.

Hvis du eksempelvis er den energitype der kaldes for ”projector” fungerer din energi på en særlig måde. Hver dag, har du nogle energipakker til rådighed. Disse skal du så fordele udover din dag. Når de er opbrugt, har du ikke energi til mere. Men er du f.eks. den type, der hedder en ”generator” så vil din energi fungere anderledes. Når en generator laver ting, som lyser personen op, så genererer/skaber generatoren mere energi.

Så en generator der været på arbejde en hel dag og har brugt en masse energi vil stadig kunne skabe den nødvendige energi til f.eks. at tage ud og spise med vennerne om aftenen – så længe det er noget generatoren har lyst til og mærker et JA til.

Dette er blot få eksempler på, hvordan en Human Design læsning kan give os større forståelse for vores egen energi, så vi kan have større ro omkring, hvordan vi hver især fungerer. Jeg oplever Human Design som et rigtig godt redskab til større forståelse, accept og omsorg.

 

Human Design fortæller dig intet negativt om fremtiden eller dig som person.

En Human Design læsning kommer ikke med forudsigelser omkring, hvad der vil ske i fremtiden. Og det synes jeg er en af styrkerne ved Human Design. Det er vigtigt, at når bestiller en Human Design læsning hos mig, så skal det være en helt tryg oplevelse, som man ikke skal være bange for. Human Design formidles altid i et positivt og kærligt perspektiv. Min intention er at give forståelse, støtte, dyb indsigt og konkrete redskaber.

 

Gave til dig: få en e-bog der beskriver din energitype for 0 kr.

 

Human Design viser dig dine lyssider og skyggesider  

Vi mennesker har hver vores styrker og ting som vi er gode til. Jeg ser det sådan, at vi hver især udgør en lille brik i det store puslespil. Vi er ikke allesamme gode til alt, og det er heller ikke meningen. Men når vi samler alle brikkerne i det store puslespil, så udgør vi én stor enhed. En stærk enhed, hvor vi bringer vores forskellige personligheder, vores forskellige energi og styrker i spil.

I dit personlige Human Design ligger der en masse information omkring dine styrker. En Human Design læsning vil kunne bekræfte dig i ting, som du allerede godt ved omkring dig selv. Og det vil sætte lys på de styrker, som du allerede er bevidst om at du har.

Du kan altså se det som et ”spejl”, der bliver holdt op foran dig. Og du vil blive spejlet i alt det du indeholder og er. Det vil give dig en følelse af, at du står endnu stærkere i dine unikke styrker. Og du vil få sat nyt perspektiver på nogle af de sider af dig selv, som du måske føler er udfordrende.

 

Eksempel 1:

Et eksempel kunne være, at du er meget følsom. Eller måske  har du en stor sensitivitet over for at mærke andre mennesker.  

I en Human Design fortæller jeg dybdegående omkring dine lyssider. Dvs. styrken – f.eks. hvilke særlige gaver der ligger i din store følsomhed og hvordan du kan bruge dem. Jeg fortæller dig også om skyggesiderne ved eksempelvis din følsomhed. At få sat ord på skyggesiden handler blot om, at du bliver opmærksom på, hvordan du passer på dig selv, når du f.eks. har din store følsomhed.

 

Eksempel 2: 

Kathrine, der tidligere har fået en Human Design læsning, beskriver oplevelsen med at få sat ord på hendes lys- og skyggesider sådan:

Det var nyt og brugbart at få sat ord på ”lyssiderne” ved nogle af de skyggesider, som jeg godt var opmærksom på, at jeg havde. Bevidsthed omkring de positive sider gør, at jeg kan rykke mig endnu længere.”  

 

Eksempel 3: 

Eller som Inge beskriver det her:

Jeg er blevet bevidst om at jeg skal omfavne min følsomhed, min skiftende energi og stærke intuition i stedet for at føle mig hæmmet (og forkert) af den. 

 

Jeg har altid følt mig anderledes pga. min stærke intuition. Samt mine periodiske huleboer-tendenser og mit behov for at træffe beslutninger ud fra min mavefornemmelse. Nu har jeg fået sat ord på, at det kan være en gave for mig, hvis jeg bruger det rigtigt.

 

Hvad indeholder en Human Design læsning?

En Human Design læsning hos mig består overordnet af 6 forskellige elementer.

 

Din energitype. Det 1. element i en Human Design læsning.

I en personlig læsning af dit Human Design vil du først få dybdegående forståelse for din energitype. Der er i alt 5 forskellige energityper:

  • Projectors (ca. 20 %)
  • Generators (ca. 35 %)
  • Manifesting generators (ca. 32-35 %)
  • Manifestors (ca. 8-10 %)
  • Reflektors (ca. 1 %)

Indsigt i din energitype kan give dig indblik i hvordan din energi fungerer. Det betyder bl.a. forståelse for, hvordan du får energi, hvordan du bruger energi, og hvordan du bedst passer på din energi.

De forskellige energityper har også forskellige ”roller” i samfundet og ting, som de som gruppe hver især er rigtig gode til.

Du kan gratis slå din egen energitype op her 

Tilmeld dig for 0 kr. her og modtag en e-bog der beskriver din energitype

 

Strategi. Det 2. element i en Human Design læsning.

Hver energitype har det, der kaldes for deres egen ”strategi”. Strategi handler om hvordan din energi og aura fungerer. Det handler også om hvordan andre ser din energi. Når du kender din strategi og begynder at bruge den, så vil opleve langt mere flow og mindre modstand i dit liv.

 

De 9 energicentre. Det 3. element i en Human Design læsning.

Herefter gennemgås de 9 energicentre i det, der kaldes dit ”chart”. Hvert af de 9 energicentre repræsenterer forskellige ”temaer”. Det er bl.a. følelser, hjertet og hovedet. At få indblik i hvordan energien arbejder i hvert af de 9 energicentre, giver stor forståelse for sig selv.

 

Autoritet. Det 4. element i en Human Design læsning.

Autoriteten handler om, hvordan vi hver især bedst træffer beslutninger. Vi bliver hver især ”guidede” af forskellige ting, når vi skal træffe valg. Og når vi kender vores autoritet, så ved vi hvad det er, vi skal lytte til, når vi søger efter svar.  

 

Profilen.  Det 5. element i en Human Design læsning.

Profilen er det tætteste vi kommer på beskrivelse af vores personlighed inden for Human Design. En profil består af to tal.  Den kan bl.a. fortælle noget om, hvad der er vigtigt for os, og hvad vores ”rolle” er her i verden. Profilen beskriver også hvordan vi lærer i livet.

 

Dine styrker og gaver (porte og kanaler). Det 6. element i en Human Design læsning

Det sidste jeg kigger på er styrker, unikke gaver, talenter, kompetencer og livstemaer. Ethvert menneske har sin helt unikke kombination af porte og kanaler i designet (på engelsk kaldet gates og channels).  

 

Lær mere om dit Human Design

Du kan gratis slå dit eget design op på My Human Design

Du kan læse mere om Human Design og hvordan jeg kan lære dig mere om dit Human Design. Få f.eks. en e-bog, der beskriver din energitype eller en fuld Human Design læsning – enten på skrift eller som en lydfil. Jeg tilbyder personlige forløb hvor vi kombinerer samtaler med en Human Design læsning. Se mere på siden her. 

Og som altid er du meget velkommen til at kontakte mig via siden, hvis du sidder med et spørgsmål eller overvejer om et forløb eller en ydelse kunne være noget for dig. 

Leave a Reply